Formalności i zwrot 700zł z US. za zakup kasy fiskalnej.


Zakup kasy fiskalnej jest ważnym i niecodziennym wydarzeniem. Przy zakupie kasy fiskalnej musimy dopełnić pewnym formalności i otrzymamy zwrot 700zł z US. Jednak przed zakupem powinniśmy skonsultować się z fachowcem, który uwzględni potrzeby i charakter naszej działalności. Będziemy musieli odpowiedzieć na kilka pytań. Czy kasa ma być mobilna ? Jakie są możliwości połączenia z internetem ? Czy będziemy podłączać inne urządzenia ? np. czytnik kodów kreskowych, szuflada kasowa.

Im więcej sprecyzowanych pytań tym trafniejszy będzie wybór.

Jako autoryzowany serwis i dealer firm POSNET, NOVITUS, ACLAS, DATECS, EDATA FAREX dopełnimy wszystkich formalności przy zakupie.

Przedsiębiorco nie musisz się martwić !

Dopełnimy niezbędnych formalności a to otrzymasz w cenie kasy fiskalnej:
  • Programowanie nagłówka
  • Programowanie stawek VAT
  • Programowanie grup towarowych
  • Programowanie ustawień kasy
  • Programowanie kodów towarowych
  • Szkolenie z obsługi kasy
  • FISKALIZACJA KASY
  • Zgłoszenia do US

Formalności i zwrot 700zł za zakup urządzenia fiskalnego.

Ulga przy zakupie kasy fiskalnej online przysługuję każdemu podatnikowi. Zarówno czynnym podatnikom VAT jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni.

Suma zwrotu wynosi 90% ceny netto , maksymalnie 700 zł brutto.

Pierwsza grupa, rozliczy zwrot w deklaracji VAT. W JPK_V7 Ci, którzy rozliczają się miesięcznie lub JPK_VK , podatnik, który rozlicza się kwartalnie. Dokumenty można złożyć jako Oryginał lub jako Dokument elektroniczny.

To jaką kwotę możemy rozliczyć zależy od tego jaka kwotę wydamy na zakup kasy fiskalnej.

Jeżeli jest niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – to rozliczamy ulgę w jednej deklaracji. Pomniejszając kwotę podatku o kwotę zakupu kasy.

Natomiast jeśli suma zakupu jest wyższa niż należny podatek, pozostałą część kwoty otrzymujemy na rachunek bankowy lub rozliczamy w kolejnej deklaracji VAT.

Druga grupa czyli bierni podatnicy VAT składają wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy. Gotowy druk znajdziemy na stronie gov.pl. – TU pobierzesz wniosek

Wniosek składamy do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował urządzenie fiskalne.

Co musimy dołączyć do wniosku ?

1. Oryginał faktury za zakup kasy fiskalnej i dowód zapłaty całej należności za kasę.

2. Kopię raportu miesięcznego, jako dowód rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży.

3. Dane serwisu, który prowadzi serwis i dokonał fiskalizacji.

Prawo do zwrotu jest bezterminowe i nie wygasa nawet po kilku latach.