Program – Rachmistrz nexo PRO – InsERT

515,00  netto (633,45  brutto)

Opis

Program – Rachmistrz nexo PRO – InsERT

(licencja elektroniczna na 1 stanowisko)

 

Program Rachmistrz nexo PRO to program do obsługi uproszczonej księgowości.
Przeznaczony dla firm rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją działalność, jak i w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność.
Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu dodatkowo pozwala m.in.:
Tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT).
Dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych.
Czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów.
Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.

 

Podstawowe możliwości Rachmistrza nexo PRO

 

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: Zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża). Rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania. Wydruk tabeli i planów amortyzacji, a także ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: Od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł. Do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
ponadto:
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK . Dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej. Np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.;
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.

 

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO

 

 • Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań.
 • definiowalne transakcje VAT;
 • definiowanie własnych typów amortyzacji;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera. W momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie;
 • definiowalne rodzaje rozrachunków;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty. Rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich;
 • ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;
 • rozliczenia wielowalutowe (możliwość zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach lub w innej walucie);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu źródłowego;
 • ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika;
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • punkty rozszerzeń – możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji).

 

 

Zakup.

Reasumując, kupujecie Państwo w firmie z wieloletnim stażem w branży kas fiskalnych jak też systemów sprzedażowych.
W swojej ofercie mamy tak że terminale płatnicze. W konsekwencji  zakup u nas bez wątpienia zaliczyć można do kompleksowych.
Tymczasem, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Programu Rachmistrz nexo Pro
lub nie wiecie jaki program wybrać, jesteśmy do dyspozycji.
Na pewno pomożemy w doborze odpowiedniego oprogramowania. Na dodatek, wstępnie, wedle Państwa upodobań skonfigurujemy instalację.
W odróżnieniu od konkurencji nie pozostawimy Was samych. Krótko mówiąc zadbamy byście byli zadowoleni.

Informacje dodatkowe

Dane techniczne

________________________________________________________

Producent – InsERT


X
EMI Options